92,5 % av administrerende direktører er menn! Det er dårlig butikk det!

Gratulerer med dagen, medsøstre! I over hundre år har dagen i dag satt fokus på kvinners økonomiske, politiske og sosiale stilling. Men trenger vi 8.mars eller nå må det bli slutt på dette, som noen vil kalle kvinnemaset? Jeg mener at kvinnedagen er viktigere enn noen gang!

En av verdens mest likestilte land?

Mange ser til Norge som en av verdens mest likestilte land. Mange av oss tar rettigheter som foreldrepermisjon, abortloven og likestilling i styrerommet for gitt. Men jeg må helle litt kaldt vann i blodet. På noen områder har vi langt igjen, også i vårt lille, langstrakte og likestilte land.

Jeg støtter mange av parolene som fremmes i dag fra 8. marskomiteen i Oslo. Og dette er en viktig dag for å vise solidaritet med alle kvinner i hele verden! Men jeg har en egen parole som jeg ikke opplever kommer tilstrekkelig frem! Flere kvinner i topplederposisjoner!

Mannsdominerte ledergrupper er dårlig butikk

For en måned siden ble Topplederbarometeret 2016 presentert. Det dannet et bakteppe for konferansen Framtidens arbeidsliv – nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet. Resultatene fra CORE (Centre for Research on Gender Equality) er nedslående. I Norges 200 største selskaper utgjør kvinner kun:

 • 7,5 % av administrerende direktører
 • 20 % av topplederne
 • 11,5 % av styrelederne
 • 0 % i 17,5 % av selskapene

(Kilde: CORE, Norwegian Gender Balance Scorecard 200)

Annen forskning, eksempelvis fra Institutt for samfunnsforskning viser at mange kvinner går fra privat til offentlig sektor, etter endt fødselspermisjon.

Men er dette så farlig da, tenker du kanskje? Gjør det noe at topplederne, stort sett er menn? Er de dårlige ledere? Selvfølgelig er det svært mange dyktige menn. Men manglende mangfold i toppledelsen er faktisk dårlig butikk. En studie presentert på forskning.no har sett på 22.000 bedrifter i 91 land. Resultatene viser at firmaer hvor en tredjedel av ledelsen består av kvinner er 15 % mer lønnsomme enn de helt uten kvinnelige sjefer. En annen studie fra MSCI World Index  viser det samme. Flere kvinner i toppledelsen gav en 36 % høyere avkastning sammenlignet med mannsdominerte selskaper.

I tillegg er det negative effekter på kvinners karriereutvikling og selvtillit i selskaper med mannsdominerte ledergrupper. Kvinner på vei opp karrierestigen har få eller ingen reelle rollemodeller som gir dem troen på at det er mulig å nå toppen. Samfunnet stiller seg ofte kritiske til at kvinner, gjerne med småbarn, velger karriere. Det stilles spørsmål til om hun kan være en god mor og ha en topplederjobb. Da velger kvinner fort alternative karriereveier. Daglig leder Aase Aa. Lundgaard i Deloitte sa det så riktig på 8.mars i fjor: – Offentlig sektor har nok kvinner. Privat sektor går glipp av viktig kompetanse and halvparten av talentene.

Tre * tre konkrete tiltak

Jeg har skrevet flere blogginnlegg om dette tema. I dag vil fremme tre konkrete tiltak som bedriftene, kvinnene og myndighetene kan ta tak i med det samme!

Bedriften

 1. Toppledelsen må forstå og ta et eierskap til utfordringen. Toppledelsen må ta ansvar for å følge opp. De må sikre et kvinnefokus gjennomgående i sitt strategiske arbeid og innen de områder som det er naturlig. Ansvaret kan ikke outsources til HR eller ildsjeler ute i virksomheten.
 2. Holdningsskapende arbeid starter på toppen. Det må være en oppmerksomhet rundt kjønnsbalansen på ulike arenaer, seminarer, presentasjoner, utvalg etc. som nedsettes av ledergruppen. Dette gjelder også viktigheten av at menn i topplederposisjoner tar pappapermisjon.
 3. Toppledelsen har et ansvar for å ikke miste talentene. De må sikre en rekruttering av begge kjønn til de høyere nivåene. Tidlig identifisering og oppfølging av kvinnelige talenter har vist seg å være viktig. Det er dessverre slik at menn ofte tar og ser det som en selvfølge at de skal tilbys lederposisjoner. Kvinner venter ofte på å bli spurt. Ved interne opprykk og nyansettelser er det viktig at det også er et mangfold blant de som beslutter.

Kvinnene

 1. Tør å stikke hodet fram! Jeg pleier å si til mine kvinnelige kollegaer og venner at de må riste av seg «lillesøster-komplekset»
  Frem dine styrker og tilgjengeliggjør deg selv. Ta utfordringen når du får den. Ikke vær redd for å tre inn i store sko. Etabler et nettverk av mentorer og Power friends som du kan spørre om hjelp når du trenger det
 2. Skap din egen lederstil. Det er ikke slik at kvinner skal kopiere menns atferd for å være aktuelle for topplederposisjoner. Norsk næringsliv trenger et mangfold, også på toppledersiden.
 3. Ta diskusjonen på hjemmebane. I hjem med to karrierer kan kvinner fort bøye av, enten på grunn av forventninger i familien og i samfunnet eller at mannen, akkurat på et gitt tidspunkt, tjener mest. Hvordan kan dere rigge dere med hjelp hjemme slik at begge kan forfølge en karriere?

Myndighetene

 1. Fortsatt sikre velferdsordninger, eks relatert til foreldrepermisjoner, som sikrer at fedre tar permisjon
 2. Fjerne kontantstøtten og etablere en mer fleksibel opptaksordning i barnehagene. Disse forholdene skaper et hinder for kvinner som vil tilbake i arbeid.
 3. Etablere en «verktøyskasse» som inneholder beste praksis. Et eksempel på dette er tiltak i Siemens som er fremhevet i Likestillingsmeldingen.
Skjermbilde 2016-03-07 kl. 23.20.33

Jeg vil bruke ettermiddagen og kvelden på SheConference! En konferanse som samler 1500 kvinnelige ledere, gründere og investorene! Gleder meg skikkelig til å knytte nye kontakter og bli bedre kjent med mange flotte kvinner!

Gratulerer med kvinnedagen!

Cecilia

PS1 – Del gjerne mitt innlegg i dine sosiale medier, om du kjenner noen som trenger litt inspirasjon!

PS2 – Følg med gjerne på SnapChat – ceciliaflatum

Bilde: Stian Schioldborg, Magenta studios

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *