Jeg fikk pilen på strupen! Diskriminerer jeg kvinner ubevisst?

Kvinnefall i oljebransjen! Overskriften slår mot meg midt i frokosten. Innimellom matpakker, müsliboller og tranasol (tran+sanasol ;)) leser jeg raskt teksten. Vi har en tendens til å ha høyere tillit til folk som ligner på oss selv. Hmm..en «gender biased» ubevissthet styres oss, mer enn vi aner.

Magefølelsen

Vi sier alle at vi tar avgjørelser på magefølelsen.

Jeg ansatte på magefølelsen. 

Magefølelsen sa at det var det beste for firmaet å gi han oppgaven.

Det er nesten som om å proklamere at magen vår gjør oss til overmennesker. Er vi det? Eller manipulerer vi oss selv?

Hjelp, sier jeg! Lar vi virkelig magen bestemme viktige avgjørelser i forretningslivet? Det vi opplever «i magen» er vel mer enn en kombinasjon av erfaring, hva som skjer i hjernen og forhåpentligvis noen fakta. Vi opplever kanskje at magen gir oss riktig svar, men dessverre er det vår programmerte ubevissthet som snakker og tar avgjørelser for oss.

Det klassiske eksemplet er: Hvit mann, 45 år, siviløkonom fra NHH, ledererfaring, vi har noen felles bekjente. Han har gått Birken på under 4 timer! Bingo! Det kimer i magen til de to karene på 50 som sitter på den andre siden av bordet. Vi har full tillit til at han kommer til å levere. Disse testene fra HR har vi ikke tatt, men pytt, pytt. Vi har jo den riktige magefølelsen.

Jeg gikk i baret!

I min lille research rundt temaet ubevisst kjønnsbias (kjønnsmessig forutinntatthet/favorisering (gender bias)), måtte jeg tenke gjennom mine egne valg. Er jeg forutinntatt i mine avgjørelser? Jeg sjekket ut Project Implicit, et ikke kommersielt samarbeid mellom forskere som forsker på temaet. Prosjektet har utviklet en test for å avdekke om du selv har en ubevisst favorisering når du svarer på spørsmål om kvinner vs menn.

Svaret var klokkeklart. Jeg, frk Kvinner opp og frem, har en sterk tendens til å ta valg basert på kjønn. Ouch…

Vi har lignende resultater fra andre forskere. Den mest kjent er Heidi vs. Howard. En forsker fra Columbia Business School testet studentenes oppfatning av to ledere. Historiene var helt like, bortsett fra at i den ene het lederen Heidi, og i den andre Howard. Heidi ble vurdert som en selvopptatt leder, som studentene ikke ønsket å jobbe for. Howard, derimot, var fremstod som en attraktiv kollega.

En forutinntatthet basert på kjønn gir negative konsekvenser

Vi kan bare slå det fast. Vi har alle, kvinner som menn, en ubevisst forutinntatthet basert på kjønn i samfunnet. Konsekvensene av disse er mange:

  • Ved lederansettelser vil vi favorisere de som ligner på oss selv. Og med en høyere andel mannlige styreledere og toppledere favoriseres menn
  • En studie har vist at kvinner innen biomedisinsk forskning måtte være 2,5 ganger mer produktiv for å få samme anerkjennelse som sine mannlige kollegaer
  • Det har vært flere nyhetssaker siste året, som har dokumentert utfordringene til kvinnelige gründere. Mannlige investorer setter pengene på mennene. Og vi kvinner vegrer oss for å kaste oss på investorkarusellen. (Jeg elsker å høre på Anniken Fjeldberg! Hun inspirerer og utfordrer kvinner til å ta investorsteget!)

Spørsmålet er hvordan vi kan være den bevisst og ta bedre valg.

Fra magefølelse til bevisste valg!

Jeg skal prøve å gjøre dette blogginnlegget enkelt. Dette er tre ting som du, kvinne som mann, kan gjøre for å forhindre denne ubevisste diskrimineringen.

1) Bevisstgjør din egen «gender bias»

Gjør deg selv bevisst på utfordringen med ubevisst kjønnsmessig forutinntatthet/ favorisering (gender bias). Enten vi liker det eller ikke, så er vi styrt av stereotyper.

Jeg hører ofte at «gender bias» blir løftet som et problem, men like ofte feid av banen. Det er for lite konkret og det skjer ubevisst. Det er ikke bevisst diskriminering Det er det som gjør det så farlig. Jeg som, mange andre kvinner, kan med hånden på hjertet si at vi har aldri opplevd bevisst diskriminering.

Men etter at jeg har lest mer om temaet, så ser jeg at det skjer rundt oss – hver dag! Et konkret eksempel!

Etter min tvillingmammapermisjon opplevde jeg å ikke bli invitert inn i særskilte prosesser. Jeg tok opp problemstillingen og forstod etterhvert at jeg ble forsøkt skånet. Flere trodde at de gjorde meg en positiv tjeneste ved å skjerme meg. Jeg var jo tross alt en småbarnsmor… Det var en befrielse å bli gjort oppmerksom på dette. Og jeg har tatt det opp på en konstruktiv måte.

2) Sørg for å ha kvinner og menn i ansettelsesprosesser!

Mangfold i ansettelser og valgkomitéer er viktigere enn vi forstår. Det blir en annen dialog, andre spørsmål og en annen evaluering. Om du er søkeren, så må du aktivt oppsøke og bygge tillit til de som kan påvirke avgjørelsen! Det er sagt at menn ansettes for sitt potensial og kvinner for sine historiske resultater. Dette må både de som ansetter og de som søker være bevisst.

Jeg er spesielt tilhenger at et initiativ som jeg lærte fra idretten. Ved lederansettelser krevde noen forbund at de skulle anbefales en kvinne og mann inn i siste runde.

3) Du er ikke alene og spør PowerFriends eller en coach om råd!

Begrepet PowerFriends har jeg lært fra Gry Sinding. Verdien av PowerFriends og formell/uformell coaching er viktigere enn vi tror. Og jeg har bygget meg et nettverk av PowerFriends internt og eksternt, og jeg har en tung coach.

Jeg pleier ofte å si at 80 % av virkeligheten er innen eget hode. Da er det godt å ha noen eksperter som jeg har tillit til som jeg kan spørre om råd. Gjennom disse samtalene er målet å komme opp med løsninger på hvordan håndtere situasjoner og hvordan støtte hverandre.

Dette skjer ubevisst!

Avslutningsvis må jeg fremheve at dette er ikke en bevisst konspirasjon mot kvinner. Det er naturlige slutninger som hjernen tar på begge sider av bordet. Slutningene har lange tradisjoner og det vil ta tid å bryte de. Men jeg har troen på de små stegene i hverdagen og ikke minst være åpen rundt problemet og løsningene.

Så vær bevisst, løft problemstillingen og lytt til både hodet og magen, både din og andre som er forskjellig fra deg selv!

Cecilia :*

PS: Flere kommer til meg og sier at de har fått beskjed om å oppføre seg mer som mann. Det ligger ulike historier bak, men mitt råd er stort sett – Trust yourself = be successful!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *