Mine 3 viktigste lærdommer etter 4 uker som en førstereis-kriseleder

Er du er en fersk toppleder som har følt på entusiasmen, drømmen og frykten? En følelse av å være stadig ute av komfortsonen? For 10 måneder siden startet jeg i min drømmejobb, leder av Deloitte Consulting. Full av energi og pågangsmot gjøv jeg løs på oppgavene. Ny strategi, ny organisering og nytt lederteam. The Year Of Change var årets slagord!

Ikke visste, hverken du eller jeg, at den sorte svane var på vei inn i globale og lokale farvann. Ingen forutså hvor lang skyggen ville bli, da den slo ut sine vinger.

World Economic Forum publiserte, for bare tre måneder siden, The Global Risks Report 2020. Det ble ropt et kraftig varsko om klimakriser, naturkatastrofer og tap av biologisk mangfold. Smittsomme sykdommer ble rangert langt ned på listen. Deloitte Insights gjennomførte en undersøkelse i februar 2020. 35 % av 4.200 amerikanske leder svarte at de fryktet at «Noe ukjent» ville forårsake et globalt samfunnssjokk og økonomiske nedgangstider. Noe ukjent – også kjent som den sorte svanen. De fikk rett, raskere enn de trodde. Over natten var vi alle hjemme. Hverdagsledelse var blitt til kriseledelse. En prøvelse for alle ledere, vil jeg påstå, ettersom en leders atferd kan fort bli like alvorlig som krisen selv.

Nå har det gått fire uker, med jobb- og familieliv under samme tak. Vi er fortsatt i den første fasen relatert til kriseledelse som vi kaller Respondere.

No alt text provided for this image

Her kommer 3 viktige lærdommer, sett gjennom øynene til en førstereis-kriseleder.

1) Empatisk og tydelig robust ledelse

I den første uken var hovedfokuset å få oversikt over situasjonen, for å forstå hva som måtte tas tak i, både i forhold til egne ansatte, kunder og selskapet.

De grunnleggende behovene i Maslow’s pyramide måtte dekkes. Tiltak for å sikre trygghet og helse, samt gode løsninger, som muliggjorde en virtuell og sikker samhandling. Samtidig var jo dette litt spennende. Det var høy energi og kreativiteten var stor, men etterhvert som ukene gikk ble det mer utfordrende både mentalt og fysisk for mange. Lange arbeidsdager med kontinuerlige virtuelle møter, parallelt med ivaretakelse av barn, eller ensomhet for de som bor alene, begynte å bli krevende. Det ble viktigere og viktigere å kommunisere hyppig og bidra til at alle tok vare sin egen og sin families velvære.

Parallelt har vi jobbet med å sikre økonomiske forhold, analysere scenarier, identifisere og iverksette tiltak, både med et kaldt hode og en forankring i vårt Deloitte DNA, vårt «purpose» og verdigrunnlag.

Kommunikasjonsbehovet har vært enormt. Et eksempel er spørsmål relatert til permitteringer, lønns- og opprykksprosesser. Dette er spørsmål som ikke er så lett å svare på, når vi ikke vet hva som venter bak neste sving. Grunnpilaren har vært å kommunisere fra hodet og hjertet – ekte, empatisk, ansvarlig, åpent og trygt gjennom en rekke kanaler. Tradisjonelle kanaler som e-post og virtuelle allmøter, men også ved å være kreativ. TV-serien the Untold Stories of Consulting ble lansert over natten.

Det er viktig å «eie» budskapet. Men dette eierskapet kan fort utfordres via spredning i sosiale medier. Vi opplevde blant annet at falske rykter ble spredt på Jodel. Så da måtte også jeg gjøre meg kjent med denne kanalen for å avkrefte rykter som @11 (se bilde under), trygt guidet av en yngre ansatt. 🙂

2) Oppdraget først og fart fremfor de perfekte 

De siste ukene har krevd mange og hyppige beslutninger. Prioriteringer var vært et daglig tema. For å unngå at for mange har blitt sugd inn i interne prosesser var nødvendig å legge om drifts- og ledelsesstruktur, og etablere et mindre Response Team støttet av en PMO-funksjon. Dette teamet har fulgt situasjonen fra dag til dag og iverksatt nødvendige aksjoner.

De aller fleste av mine kollegaer har hatt levd vår verdi «Lead the way» og vært tett på kundene, eksisterende og nye, for å sikre at vi er der for å bidra til å finne løsninger på deres utfordringer. Virtuelle løsninger har blitt lansert i ekspressfart. Det har også vært inspirerende å se hvordan mange har lent seg helt frem i skoene for å utvikle nye løsninger og bidra til den nasjonale dugnaden, eksempelvis Wemunity.

Dette er et område som jeg synes har vært krevende. Hvilke oppgaver og hvilket fokus skulle jeg prioritere? De interne prosessene har dratt mye energi og det har vært utfordrende å ta tak egne eksterne oppgaver. Hver dag har handlet om en strøm av ad-hoc-oppgaver, parallelt med to gutter på fem år, som har krevd sitt. Vidløftige planer om å trene midt på dagen, nå som jeg hadde hjemmekontor, har smuldret hen.

På mange måter var det godt at påsken kom nå. En god mulighet til å ta et steg tilbake og revurdere prioriteringene.

3) Hold et øye på den langsiktige strategien

Gjennom hele den første fasen, Respondere, har det viktig å holde et øye på den langsiktige strategien. Vi vet at de som klarer å balansere på linen mellom kortsiktig og langsiktig strategi lykkes. Våre viktigste langsiktige satsninger beskyttes, justeres og intensiveres. Når vi etter hvert kommer over i fase to, Gjenopprette, må vi ha sterke ben å stå på, og vi må lære og justere kurs for å komme styrket ut av dette.

Det vil være feil å si at noe positivt har kommet ut av denne «COVID-19, oljepris og kronekurs»-situasjonen. Den krever både liv som går tapt for tidlig, bedrifter som må legge ned og ansatte som sendes ut i en usikker tilværelse.

Fra mitt loftskontor jeg erfart et engasjement for samfunnet, sammen med våre kunder og kollegaer som er mye sterkere enn før. Tilbake til juni 2019, lanserte jeg «The Year of Change». Vi så ikke den sorte svanen. Skyggen fra den vil påvirke oss i lang tid fremover, men samtidig kan den bidra til et «Year of change» som vi kan komme styrket ut av. Vi som ledere må ikke bli en del av krisen. Vi må evne å være robuste i alle tre fasene, både Respondere, Gjenopprette og Fornye & Blomstre, men samtidig erkjenne at det er mye som er krevende og usikkert.

Kanskje du, som jeg, bruker påsken til å reflektere over hvordan dere skal komme styrket ut av dette? Del din kommentar under eller send meg gjerne en PM, så kan vi utveksle erfaringer og tanker.

Med ønske om en god og reflekterende påske!

Multitasking på loftskontoret 🙂

Cecilia 🙂

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *